Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 – TARAFLAR
SATICI

•    Satıcı İsim/Unvanı:
•    Satıcı’nın Açık Adresi:
•    Satıcı’nın Telefonu:
•    Satıcı Mersis No:
•    Satıcı E-Posta Adresi:
•    Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi:

ALICI
•    Adı – Soyadı:
•    Adresi:
•    Telefon:
•    E-Posta:

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin konusunu; alıcının www.nergal.com.tr alan adlı web sitesinden satıcıya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı www.nergal.com.tr ile akdetmiş oldukları Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar  mal veya hizmetin satışında www.nergal.com.tr’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DÂHİL)

Ürün Kodu ve Adı, Adet, Satıcı Unvanı, Birim Fiyatı, Birim İndirimi, Kupon Puan, Toplam Satış Tutarı, Vade Farkı ve KDV Dâhil Toplam Tutar bu kısımda yer almalıdır.

İlan edilen fiyatlar ya da vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
•    Kargo hariç toplam ürün bedeli:
•    Kargo Ücreti:
•    Kargo Dâhil Toplam Bedeli:
•    Ödeme Şekli ve Planı:
•    Alınan Vade Farkı:
•    Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

Söz konusu ürün bedeli, ödeme koruma sistemi kapsamında satıcı adına www.nergal.com.tr tarafından alıcıdan tahsil edilmektedir. Alıcı malın ya da hizmetin bedelini www.nergal.com.tr’ye ödemekle ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup alıcının satıcıdan satın almış olduğu mal veya hizmetin alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, alıcının sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi ya da kişilere teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa alıcıya aittir. Satıcı, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları satıcıya ait olacaktır.

Malın teslimatı ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla mal veya hizmetin alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde mal veya hizmeti teslim eder.
Herhangi bir nedenle alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra (alıcı tarafından teslim alınmasından önce) alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıyı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, websitesinde yer alan sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan satıcı iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcının, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri alıcıya aittir.

SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak; sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

CAYMA HAKKI

Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını www.nergal.com.tr’ye giriş yaparak www.nergal.com.tr’de yer alan Hesabım>Siparişlerim>Aktif Siparişlerim üzerinden takip edebilir ve iletişim sayfası üzerinden iade talebinde bulunabilir. Alıcının ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi www.nergal.com.tr’de yer alan https://www.nergal.com.tr/nasil-iade-yapilir sayfasında yer almaktadır.

Alıcı iade edeceği malı satıcıya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli satıcıya aittir. Alıcının iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan satıcı sorumlu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), alıcının ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler alıcıya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

Nergal Türkiye, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı değildir. Alıcının, www.nergal.com.tr’ye karşı cayma hakkı yoktur ve www.nergal.com.tr’den bedel iadesi veya ürün değişimi talep edemez.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon vb.).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her satıcı’ın uygulama ve kurallarına tabidir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat satıcıya aittir. Bununla birlikte alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini satıcılara doğrudan veya www.nergal.com.tr üzerinden iletecektir. Şikâyetin www.nergal.com.tr’ye iletilmesi halinde www.nergal.com.tr sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar alıcının yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya www.nergal.com.tr tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcının, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir. Her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcının borcu gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyandan alıcı sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, websitesinde yer alan Hesabım>Mesaj Kutusu veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda satıcının ve www.nergal.com.tr’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak 11/09/2019 tarihinde, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme satıcı ve alıcının ıslak imzaları ile imzalanacak olup bilgilendirme kısımlarının çıkarılarak düzenlenmesi icap etmektedir.

Teslimat Yerinizi Seçin
Adresinizi girin, bölgeniz için teklif belirleyelim.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Karşılaştır