Reklam Politikası

Nergal Türkiye Reklam Politikası

İşbu sözleşme, Nergal Türkiye Reklam Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, Nergal Türkiye Online Reklam Hizmet Hüküm ve Şartları içinde kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir. Söz konusu hüküm ve şartları, Üyelik & Gizlilik Sözleşmesi’nde bulabilirler.

Reklamın gerekli şartları ve koşulları sağlaması, reklam politikasına uyması kaydıyla Nergal Türkiye, kendi sitesi üzerinden lokasyon tabanlı hedefleme ile hizmet sunmaktadır.

Reklamın İçeriği

1. Reklamlar mutlak suretle Türkiye’de yürürlükte olan yasal mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka uygun, adil ve düzgün olmak zorundadır. Nergal Türkiye, aşağıda sayılan türdeki reklamları kabul etmeyecektir:

1.1 Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bağımsızlığına, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı olan

1.2. Cinsiyeti, etnik kökeni, ırkı, ulusal kimliği, dili, meslekleri, sosyal kategorileri, özürleri, engellilikleri, yaşı, dini inançları ve dini sembolleri, politik fikirleri, resmi devlet sembollerini, kamu görevlilerini içeren adaba aykırı, bilinçaltı etkileme teknikleri kullanan, kutsal değerlere saygısızlık ve hakaret eden saldırgan nitelikteki görüntüleri, kıyaslamaları ve ifadeleri kullanan

1.3. Kötü niyetli, yanıltıcı, tüketicileri yanlış yönlendiren, tüketicilerin deneyimsizliğini ve konu hakkında bilgisizliğini istismar eden, örneğin:
•    Ürün/hizmet hakkında yanlış bilgiler içeren
•    Reklamı yapılan materyal veya Nergal Türkiye sayfalarının dizayn unsurları içinde uygun fonksiyonu olmaksızın standart grafik kullanıcı ara yüzü içeren
•    Reklam mesajı içindeki bilgi kaynağını açık ve net olarak ifşa etmeyen unsurlar
•    İndirimler, iskontolar, satış, hüküm ve şartlar bakımından yalan şahitlik içeren

1.4. Üçüncü kişilerin işini, işletme ürünlerini veya hizmetlerini itibarsızlaştıran, bunlara hakaret eden veya bunlar üzerinden haksız menfaat sağlayan

1.5. Reşit olmayanları yasal olmayan eylemlere, şiddete, intihara, cinsel istismara teşvik eden

1.6. Kamu sağlığı açısından tehdit ve tehlike teşkil eden

1.7. Ahlak kurallarına aykırı

1.8. İçinde bulunulan zaman, mekan ve biçim bakımından reklamı yasak olan ürünlerin reklamını yapan

1.9. İnsan hayatını tehdit eden ya da güvenliği hiçe sayan durumlar da dahil, insanları tehlikeli durumlar içinde tasvir eden materyalleri içeren

1.10. Kişilerin özel hayatlarıyla ilgili materyaller içeren ve söz konusu kişilerin bu gibi bir kullanım için izninin alınmamış olduğu görseller içeren

1.11. Televizyon, radyo ve haber programlarının sunucularının görüntülerini kullanan

1.12. Çocukların fiziksel, fikri ya da ahlaki gelişimlerine karşı tehdit oluşturan; onların bilgisizliğini, deneyimsizliğini ve güven duygularını kullanarak çocukları belirli ürünleri ya da hizmetleri satın almaya teşvik eden, çocukları velilerini belirli bazı ürünleri ya da hizmetleri satın almasına zorlamalarına teşvik eden, çocukların velilerine ya da öğretmenlerine olan güvenlerini zedeleyen, çocukları tehlikeli durumlar içinde gösteren

1.13. Kadınların sömürülmesini teşvik eden

1.14. Herhangi bir üçüncü tarafın reklamlarının genel düzenini, sloganını, görsel sunumunu, müzik ve ses efektlerini tüketicileri yanıltacak ya da karışıklığa neden olacak şekilde taklit eden

2. Belli başlı ürün türleri için olan özel yasaklar ve sınırlamalar, Reklam Politikası’na ilişkin olarak işbu belge ile birleştirilmiş olarak değerlendirilen Türkiye’de Reklamı Yapılması Yasak ya da Sınırlı Olan Ürün ve Hizmetler Listesi” içinde belirtilmiştir.

3. Nergal Türkiye reklam ilgili bir haber veya yayına dikkat çekmeyi amaçlıyorsa trajik olayları sömüren reklamları veya Türk resmi makamları tarafından yasaklanan ilgili tüm kelimeleri ya da ifadeleri içeren reklamları kabul etmez.

4. Reklamın metni Türkçe dilinde olmalıdır.

5. Fiyatlar Türk Lirası olarak belirtilmek zorundadır ancak yabancı para birimi de geçerlidir. Ayrıca fiyatlar tüm ilgili vergileri de içermek zorundadır.

6. Reklam içinde verilmiş olan link tıklandığında ilgili internet sitesi sayfasının veya diğer kaynakların (web sayfası, sanal kurumsal kart vb.) içeriğine karşılık gelmek zorundadır. (Örneğin, reklam bir indirimle ilgili bir bilgi içeriyorsa bu durumda reklam linki söz konusu indirimin açık ve net olarak tarif edildiği internet sayfasına yönlenmek zorundadır.)

6.1. Reklam verenin internet sitesi üzerinde veya diğer kaynaklarda (web sayfası, sanal kurumsal kart vb.) yayınlanan haber makaleleri hakkında bilgi içeren haber sitesi reklamları, söz konusu doğrudan makaleye yönlendirmek zorundadır. Buna ek olarak, reklam metni söz konusu haber makalesinin başlığına ve içeriğine karşılık gelmek zorundadır. Reklam metninin kışkırtıcı ifadeler içermesi, kullanıcıları yanlış yönlendirmesi ya da muğlak yorumlar içermesi halinde, Nergal Türkiye söz konusu başlığın reklamın metni ile olan bağlantısının sağlanıp garanti edilmesi amacıyla revize edilmesini talep etmeye yetkilidir.

6.2. Reklam metni, reklamın haber makalesinin okunabileceği kaynağa olan linkini açık ve net olarak gösterecektir.

7. Eğer reklam, üstünlük derecesi sıfatlarını kullanıyorsa veya reklamı yapılan ürünün piyasadaki diğer ürünlere olan avantajlarını rapor ediyorsa söz konusu reklam linki reklam verenin internet sitesi sayfasında veya diğer kaynaklarda (web sayfası, sanal kurumsal kart) böyle bir bilginin uygun şekilde ispatlanmış (kamuoyu araştırmaları, araştırma çalışmalar vb.) olduğu sayfaya yönlenmek zorundadır.

8. Nergal Türkiye reklam materyalleri Nergal Direct içindeki teknik şartlara riayet edecektir.

9. Medya reklam materyelleri, Nergal Türkiye’nin web sayfaları ve Nergal Türkiye’nin mobil uygulaması ile uyumlu olacaktır.

Reklam Verenin internet sitesi ile ilgili veya diğer kaynaklar (web sayfası, sanal kurumsal kart vb.) ile ilgili şartlar

10. Reklam ile verilmiş olan linke tıklandığında, (pop up) veya altta (pop under) otomatik pencereler açılmamalıdır.

11. Reklam verilmiş olan sayfa, internet tarayıcısı içinde düzgün bir şekilde açılmalıdır. Komut dosyaları ve programları hatasız olmalıdır.

12. Temel amacı reklam göstermek olan bir internet sitesine veya diğer kaynaklara (web sayfası, sanal kurumsal kart vb.) yönlendirilen reklamlara izin verilmez. Örneğin ilk ekranının yarısından fazla alanının reklam bloklarıyla işgal edilmiş olduğu sayfalar söz konusu internet sitelerindendir.

13. Reklam verilmiş olan internet sitesi veya diğer kaynaklar (web sayfası, sanal kurumsal kart vb.) düzgün bir şekilde cevap vermiyorsa ya da reklam kampanyasının süresi içinde açılmıyor ise söz konusu hata giderilene kadar Nergal Türkiye ilgili reklamı askıya almaya tam yetkilidir.

Diğer Şartlar

14. Nergal Türkiye, Blog & Kariyer sayfası üzerinde listelenmiş olan projelere benzer projelerin reklamını yapmama hakkına sahiptir.

15. Nergal Türkiye tamamen kendi takdir yetkisinde olmak üzere hiçbir açıklama ya da gerekçe göstermeksizin herhangi bir reklam materyalini reddetme hakkını haizdir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.